Rekisteriseloste

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Rekisterin nimi:

Element Lab Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä:

Element Lab Oy

Takkatie 10

00370 HElsinki

Y-2170975-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Hanni Reinikainen

hanni@elementlab.fi

Rekisterin peruste:

Rekisteröityminen asiakkaaksi Element Lab Oy:n tuotteiden tai palveluiden ostamiseksi

Rekisterin käyttötarkoitus:

  •  

asiakasuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen

  •  

tilausten käsittely ja arkistointi

  •  

laskutus ja muu maksuliikenne

  •  

liiketoiminnan kehittäminen ja tilastolliset tarkoitukset

  •  

kohdennetun sisällön tuottaminen

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Element Lab Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Element Lab Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

  •  

henkilön etu- ja sukunimi

  •  

sähköpostiosoite

  •  

postiosoite

  •  

puhelinumero

  •  

ostohistoria

  •  

mahdollinen laskutus- tai verkkolaskuosoite ja operaattori

  •  

tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaukset puhelimitse, sähköpostitse, sekä verkkokaupan tilauksen yhteydessä. Verkkokauppasivusto käyttää Google Analytics-työkalua.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset, ja tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tai korttimaksupäätteen tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien, ja kuljetuspalvelujen käytön yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

 

Evästeiden käyttö

Sivustoilla voidaan käyttää evästeitä, joilla analysoidaan kävijäliikennettä, ja parannetaan palvelun laatua. Evästetoiminto voidaan kytkeä pois päältä selaimen astuksien kautta, on kuitenkin huomioitava, että evästeet saattavat olla tarpeellisia sivujen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

 

Rekisterin suojaus

Käytämme henkilötietojen suojaamiseksi teknisiä tietoturvakeinoja, kuten tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien ja verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, sekä käyttöseurannan valvonta. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Mahdolliset rekisteritietoja sisältävät paperitulosteet, joita ei kirjanpitolain nojalla ole välttämätöntä säilyttää, tuhotaan asianmukaisesti välittömästi.

Rekisteritietojen säilytys

Rekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa hävittämistä rekisteristä, pyyntö on osoitettava rekisterinpitäjälle. Tiedot hävitetään asianmukaisesti, elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet sitä estä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan reksiterinpitäjälle joko kirjeellä tai sähköpostitse.

  •  

Tarkastusoikeus

  •  

Vastustamisoikeus

  •  

Poisto-oikeus

  •  

Valitusoikeus

  •  

Suoramarkkinointikielto